Wednesday, April 20, 2011

Lenten Season

Tara na at magnilay. Panahon na ng pagdating ng ating Panginoon. Hayaan nating Siya ang mamayani sa ating mga puso. Tara na at alalahanin ang sakripisyong Kanyang ginawa para sa kaligtasan nating lahat. Tara na't salubungin siya sa ating pagdating. :-)
 
Isang mahabang bakasyon sa ating lahat. Huwag nating kalimutan ang kahalagahan ng mga susunod na mga araw. Alalahanin natin Siya. Keep safe to all. Godbless.

No comments:

Post a Comment